SERTİFİKALAR VE BELGELERİMİZ

Çalışanlarımız, topluluklar ve iş ortaklarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımız için değer üretmeye önem veriyoruz. Ürünlerimizin tüketicilerimiz ve sürdürülebilirlik için hayati önem taşıdığını biliyor ve üretim süreçlerimizi titizlikle takip ediyoruz.

ISO 10002:2018Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Sertifikası

Müşterilerini memnun etmeyi onlara beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen, ister özel kuruluş, ister kamu kuruluşu veya gönüllülük esasına dayalı sektörler olsun her tür ve boyuttan işletmenin uygulayabileceği bir standarttır.

ISO 14001:2015Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, doğal kaynakların kullanımının azaltılmasını, suya, toprağa ve havaya verilen zararların en aza çekilmesini hedefleyen standarttır.

ISO 9001:2015Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensipleri esas alınarak hazırlanan bu standart, müşteri memnuniyeti ve geçerli yasal şartların sağlanması için şartları tanımlamaktadır.

ISO 45001:2018İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

Standart, çalışanlara yönelik hastalık, yaralanma, kaza gibi işle ilgili riskleri belirlemeyi ve önleyici tedbirler yardımıyla bunlardan kaçınmayı amaçlamaktadır.

ISO 22000:2018Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

Gıda üretim zincirinin tüm halkalarında gıda güvenliğini sağlayan uluslararası bir standarttır. ISO 22000 standardı, alacağınız ürünün minimum kalitesini biliyorsunuz ve o ürüne kesinlikle güvenebilirsiniz anlamına gelmektedir.

Sıfır Atık BelgesiTemel Seviye

Kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsamaktadır.

Ayrımcılığı ÖnlemePolitikası

ILO'nun "Bütün erkek ve kadınlar için insana yakışır iş." ana öğesinin politikamızla destekliyoruz.

ÇevrePolitikası

Çevreye karşı duyarlılığı işimizin bir parçası olarak görüyor, çevreyi temizlemenin değil kirletmemenin gerekliliğini biliyoruz.

Entegre Yönetim SistemleriPolitikası

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çevre ve toplumumuz için en iyisini hedefliyor ve bu amaç için çalışıyoruz.

GüvenlikPolitikası

Çalışan ve üretim güvenliği için ülke ve uluslararası kanunlarla hareket ederek, gerekli tedbirleri alıyor ve prosedürleri uyguluyoruz.

Sosyal UygunlukPolitikası

Hizmetin, yönetimin ve üretimin her aşamasında "önce insan" prensibiyle aksiyon alıyor, kanunlar ve standartlar çerçevesinde tüm gereklilikleri yerine getiriyoruz.

SEDEXDenetimi

Operasyonel faaliyetlerimizi gerçekleştirirken insana ve çevreye etkileri, etik ve sosyal konulara hassasiyetleri denetlenmektedir. Bu doğrultuda, tedarikçilerin çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, etik ve sosyal uygunluk gerekliliklerini SEDEX kriterleri kapsamında denetlenmektedir.

Bizden Haberler

Germany Interpack Fair 2023

We met with our customers and responsibilities from all over the world at the Interpack fair, which is one of the most important and distinguished fairs of the packaging industry. We would like to thank our valuable visitors who visited our stand.

Eurasia Packaging Fair 2022

Folyopak took its place at the Eurasia Packaging Fair held in Istanbul between 12-15 September. We would like to thank our valuable visitors and fair participants who visited our stand.

Packaging Innovations & Empack Fair 2022

Folyopak took its place at the Packaging Innovations Fair held in the UK between 25-26 May. We would like to thank our valuable visitors and fair participants who visited our stand.