SERTİFİKALAR VE BELGELERİMİZ

Çalışanlarımız, topluluklar ve iş ortaklarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımız için değer üretmeye önem veriyoruz. Ürünlerimizin tüketicilerimiz ve sürdürülebilirlik için hayati önem taşıdığını biliyor ve üretim süreçlerimizi titizlikle takip ediyoruz.

ISO 10002:2018Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Sertifikası

Müşterilerini memnun etmeyi onlara beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen, ister özel kuruluş, ister kamu kuruluşu veya gönüllülük esasına dayalı sektörler olsun her tür ve boyuttan işletmenin uygulayabileceği bir standarttır.

ISO 14001:2015Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, doğal kaynakların kullanımının azaltılmasını, suya, toprağa ve havaya verilen zararların en aza çekilmesini hedefleyen standarttır.

ISO 9001:2015Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensipleri esas alınarak hazırlanan bu standart, müşteri memnuniyeti ve geçerli yasal şartların sağlanması için şartları tanımlamaktadır.

ISO 45001:2018İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

Standart, çalışanlara yönelik hastalık, yaralanma, kaza gibi işle ilgili riskleri belirlemeyi ve önleyici tedbirler yardımıyla bunlardan kaçınmayı amaçlamaktadır.

ISO 22000:2018Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

Gıda üretim zincirinin tüm halkalarında gıda güvenliğini sağlayan uluslararası bir standarttır. ISO 22000 standardı, alacağınız ürünün minimum kalitesini biliyorsunuz ve o ürüne kesinlikle güvenebilirsiniz anlamına gelmektedir.

Sıfır Atık BelgesiTemel Seviye

Kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsamaktadır.

Ayrımcılığı ÖnlemePolitikası

ILO'nun "Bütün erkek ve kadınlar için insana yakışır iş." ana öğesinin politikamızla destekliyoruz.

ÇevrePolitikası

Çevreye karşı duyarlılığı işimizin bir parçası olarak görüyor, çevreyi temizlemenin değil kirletmemenin gerekliliğini biliyoruz.

Entegre Yönetim SistemleriPolitikası

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çevre ve toplumumuz için en iyisini hedefliyor ve bu amaç için çalışıyoruz.

GüvenlikPolitikası

Çalışan ve üretim güvenliği için ülke ve uluslararası kanunlarla hareket ederek, gerekli tedbirleri alıyor ve prosedürleri uyguluyoruz.

Sosyal UygunlukPolitikası

Hizmetin, yönetimin ve üretimin her aşamasında "önce insan" prensibiyle aksiyon alıyor, kanunlar ve standartlar çerçevesinde tüm gereklilikleri yerine getiriyoruz.

SEDEXDenetimi

Operasyonel faaliyetlerimizi gerçekleştirirken insana ve çevreye etkileri, etik ve sosyal konulara hassasiyetleri denetlenmektedir. Bu doğrultuda, tedarikçilerin çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, etik ve sosyal uygunluk gerekliliklerini SEDEX kriterleri kapsamında denetlenmektedir.

Bizden Haberler

Almanya Interpack Fuarı 2023

Ambalaj sektörünün en önemli ve seçkin fuarlarından biri olan Interpack fuarında, tüm dünyadan müşteri ve paydaşlarımızla buluştuk. Standımızı ziyaret eden değerli ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.

Avrasya Ambalaj Endüstrisi Fuarı 2022

Folyopak 12-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı’nda yerini aldı. Standımızı ziyaret eden değerli ziyaretçilerimize ve fuar katılımcılarına teşekkür ederiz.

Packaging Innovations & Empack Fuarı 2022

Folyopak 25-26 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Krallık’da düzenlenen Packaging Innovations Fuarı’nda yerini aldı. Standımızı ziyaret eden değerli ziyaretçilerimize ve fuar katılımcılarına teşekkür ederiz.